Aktualności

[07-04-2021] Posiedzenie Zarządu 29.03.2021

1. Uchwała 9/20/21: zawieszenie Kol. Grzegorza K. w prawach członka K. Ł. Knieja we Wrocławiu na podstawie §104 punkt 1-3 statutu PZŁ. Uzasadnienie pozostaje w dokumentacji koła.

[26-03-2021] Pismo odnośnie do rocznych planów łowieckich

Zapraszamy do zapoznaina się z pismami ZO PZŁ we Wrocławiu i RDLP w Warszawie:

Pismo 1 Pismo 2 Pismo 3 Pismo 4

[26-01-2021] Zmarł kol. Zygmunt Żuławnik

Z przykrością informujemy, że w dniu 23.01.2021 roku odszedł do Krainy Wiecznych Łowów kol. Zygmunt Żuławnik - wieloletni członek koła.

Składamy kondolencje na ręce rodziny kol. Zygmunta.

Pogrzeb odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 28.01.2021r. na cmentarzu w Chrząstawie Wielkiej.

 

Niech mu Knieja wiecznie szumi...

[22-01-2021] Odpowiedź Zarządu Koła na pismo T. Olaka
[12-12-2020] Posiedzenie Zarządu 09.12.2020

1. Omówienie wykonywania planu rocznego w kontekście pandemii.
2. Zatwierdzanie faktur u rachunków
3. Przyjęcie na staż Marka M.

[14-10-2020] Posiedzenie Zarządu 07.10.20

1. Podjęcie uchwały o przyjęciu na staż Andrzeja L.
2. Omówienie i zatwierdzenie treści zawiadomień o WZ.
3. Zatwierdzenie listy osób do zaproponowania WZ w celu odznaczenia łowieckiego

[18-09-2020] Skarbnik naszego Koła Łowczym Okręgowym

Informujemy, że w dniu 9 września 2020r. Skarbnik Zarządu Koła - kol. Piotr Skotnicki - został powołany na stanowisko Przewodniczącego Zarządu (Łowczego Okręgowego) we Wrocławiu.

Kol. Piotrowi życzymy wielu sukcesów w nowej funkcji.

[17-09-2020] Posiedzenie Zarządu 16.09.20

1. Omówienie zwołania WZ w kontekście rezygnacji Prezesa Zarządu
2. Powierzenie obowiązków Prezesa przez Viceprezesa
3. Powierzenie obowiązków skarbnika Podłowczemu z obw. 230
4. Odwieszono niewydawanie odstrzału indywidualnego z poprzedniego zarządu
5. Oznakowanie niekórych urządzeń: Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

[31-07-2020] Posiedzenie Zarządu 29.07.20

1. Omówienie obsługi i terminów polowań zbiorowych
2. Omówienie propozycji zbudowania zadaszenia na kwaterze.
3. Wstrzymanie odstrzału dla gościa na obw, 260.
4. Uchwała zobowiązująca myśliwych od 21.08.2020 do 15.10.2020 (rykowisko):

  • Na obwodzie 260 - od linii wysokiego napięcia w górę (las) zapisujemy się na rewiry. Poniżej linii wysokiego napięcia - na urządzenia
  • Na obwodach 229, 230 - na terenach leśnych zapisujemy się na urządzeniach. Na terenach polnych na dotychczasowych zasadach.

5. Nieuregulowanie należności za nieprzepracowane godziny do 31.07 będzie skutkować niewydaniem odstrzału na zwierzynę trofealną.
6. Zarezerwowanie kwoty w budżecie na dokaramianie zwierzyny w okresie rykowiska

Strony