Aktualności

[29-03-2020] Walne Zgromadzenie 2020

Ze względu na epidemię koronawirusa Walne Zgromadzenie jest odwołanie i będzie zwołane w terminie niekolidującym z przepisami/zakazami.

[05-02-2020] Nowe zasady bioasekuracji

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami bioasekuracji

[06-11-2019] Składka członkowska na PZŁ za rok 2020!!!

W dniu dzisiejszym Zarząd Okręgowy przekazał informację o wysokości składki członkowskiej w Polskim Związki Łowieckim za rok 2020. Jej wysokość przedstawia się następująco:

  1. składka normalna – 320 zł (plus ubezpieczenie 43  zł) – razem 363 zł
  2. składka ulgowa 50% – 160 zł (plus ubezpieczenie 43 zł) –  razem 203 zł - przysługuje młodzieży uczącej się, urodzonej w roku 1995 lub później /należy dostarczyć do biura ZO PZŁ we Wrocławiu zaświadczenie o kontynuacji nauki/, oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy do dnia 31.12.2019 r. ukończyli 70 rok życia (urodzeni w roku 1949 lub wcześniej).
  3. składka ulgowa 25% – 80 zł (plus ubezpieczenie 43 zł) – razem 123 zł – przysługuje tym członkom Zrzeszenia, którzy do dnia 31.12.2019 r. ukończyli 80 rok życia (urodzeni w 1939 roku lub wcześniej).

Jednocześnie Zarząd Okręgowy przypomina, że ubezpieczenie myśliwego zgodnie z art. 32  ust. 6 Ustawy Prawo łowieckie jest obowiązkowe i nie ma możliwości odstąpienia od ubezpieczenia OC i NNW.

[03-11-2019] 3 listopada - dzień Św. Huberta

Z okazji naszego święta, przypadającego na dzień 3 Listopada, zarząd Koła Łowieckiego KNIEJA we Wrocławiu życzy wszystkim koleżankom i kolegom po strzelbie samych sukcesów w polu i w kniei!

Pozdrowienia kierujemy również w stronę leśników, strzelców czy jeźdźców - to również ich święto.

 

Darz Bór!

[09-10-2019] Apel Prezesa

Szanowne Koleżanki i Koledzy. Jak co roku zbliża się dzień św. Huberta nasze myśliwskie święto, chcielibyśmy je uczcić w dniu 26 (sobota) pażdziernika polowaniem w Dziuplinie zakończone biesiadą myśliwską w naszej nowo zbudowanej wiacie.
W tym miejscu bardzo gorąco zapraszam wszystkich Kolegów o uczestnictwo. Chciałbym aby przyjechali Koledzy z obw.  260, dlatego też Zarząd Koła podjął decyzję że zapłaci za dojazd Kolegów.
Naszą obecnością damy także satysfakcję i podziękowanie  Kolegom za poniesioną pracę przy budowie wiaty.
Spotkanie Nasze będzie okazją do dalszej integracji w kole, wymianą bieżących informacji dotyczących Koła w tym o zbliżającym się sezonie polowań zbiorowych.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam i apeluję o uczestnictwo w Naszym święcie.
Darz Bór.

[21-09-2019] Zmiany w regulaminie polowań

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1782/1

[15-07-2019] Książka elektroniczna

Niniejszym Zarząd koła informuje, że w pełnym zakresie ruszyła elektroniczna książka obwodów - dla wszystkich trzech obwodów dzierżawionych przez KŁ KNIEJA we Wrocławiu. Ewentualne pytania i wątpliwości w zakresie działania aplikacji prosimy kierować do łowczego oraz podłowczych.

[27-06-2019] Instrukcja instalacji EKEP

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją instalacji aplikacji EKEP na urządzenia mobilne

Strony