Kontakt

Koło Łowieckie "Knieja" we Wrocławiu

ul. Olszewskiego 23b/3

 51-642 Wrocław

UWAGA! adres do korespondencji: ul. Oleandry 2, 55-200 Oława

 

NIP 896-10-45-025

kontakt e-mail: knieja.wroclaw@gmail.com

 

Konto: 41 1020 5242 0000 2102 0153 9261

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. PKOBP O/3 Wrocław