O nas

12 pracowników Warsztatów Kolejowych Wrocław Główny, na zebraniu organizacyjnym w dniu 20 sierpnia 1948 roku powołało Stowarzyszenie Łowieckie "Kolejarz". Byli to koledzy: Kazimierz Tomaszewski, Piotr Woroszczuk, Robert Parysiewicz, Czesław Dziuba, Witalis Rutkowski, Wincenty Jerzyk, Stanisław Cedrzyński, Marcin Kutynia, Stanisław Wojciechowski, Bronisław Fedorowicz, Franciszek Chrzanowski.

Ludzie ci nie mieli dużego doświadczenia łowieckiego, lecz łączyło ich wspólne umiłowanie przyrody i pasja myśliwska. Koło początkowo nie miało terenów łowieckich, a członkowie starali się o uzyskanie pozwoleń na broń, także właściwa działalność Koła rozpoczęła się w 1949r. i w tym czasie liczyło już ono 22 członków.

W 1954 Koło zmieniło nazwę na Koło Łowieckie Nr 4. a następnie w 1961r. przyjęło nazwę Koło Łowieckie "KNIEJA", którą nosi do dnia dzisiejszego.

Wszyscy współzałożyciele naszego koła polują już wraz ze Św. Hubertem w krainie Wiecznych Łowów, nie mniej obecnie w naszym kole polują potomkowie współzałożycieli, tym samym wspomniane umiłowanie do przyrody oraz pasja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Na dzień dzisiejszy Koło Łowieckie KNIEJA dzierżawi trzy obwody (229, 230 oraz 260) oraz zrzesza 67 osób. I choć postępująca urbanizacja (szczególnie zauważalna na obszarze obwodów 229 i 230) nie ułatwia nam prowadzenia gospodarki, tak w dalszym ciągu członkowie koła, nie szczędząc wysiłku, skutecznie działaja na rzecz ochrony regionalnej przyrody, mierząc się z wyzwaniami dnia dzisiejszego.