Aktualności

[05-07-2017] Odstrzał na kozły

Zarząd Koła zawiadamia, że odstrzały na sarny kozły będą wydywane od 01.08.2017.
Z racji czasowego zakazu wykonywania polowania. Odstrzały na kozły będa wydawane od 26.07.2017

[03-07-2017] Zakaz przenoszenia broni - zakaz polowań

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu w ślad za e-mailem przesłanym w dniu 23 czerwca br. informuje, że zostało wydane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze m.in. województwa dolnośląskiego w okresie od 18 lipca do 31 lipca 2017 r.

Jest to równoznaczne z zakazem organizowania w tym czasie wszelkich polowań.

[20-03-2017] Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Zarząd zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Szczegółowe informacje po zalogowaniu na zakładce Sprawozdania WZ

[23-02-2017] Zmarł Kol. Roman Szypowski

Z żalem zawiadamiamy, że w wieku 89 lat odszedł do Krainy Wiecznych Łowów wieloletni Prezes i Łowczy naszego Koła Kol. Roman Szypowski

Wyrazy szczerego współczucia, pogrążonej w załobie Rodzinie, składa Zarząd oraz członkowie Koła "Knieja" we Wrocławiu
Niech Knieja wiecznie szumi nad Jego mogiłą.

Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce na cmenatrzu parafii Św. Rodziny na Sępolnie 25.02 o godzinie 10:00

[26-01-2017] Zmarł Założyciel naszego Koła - Ś. P. Kol. Franciszek Chrzanowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 96 lat odszedł do Krainy Wiecznych Łowów Założyciel naszego Koła Kol. Franciszek Chrzanowski

Wyrazy głębokiego współczucia, pogrążonej w smutku Rodzinie, składa Zarząd oraz członkowie Koła "Knieja" we Wrocławiu
Niech Knieja wiecznie szumi nad Jego mogiłą.

[25-01-2017] Okres ochronny na lochy

Przypominamy, że okres ochronny na lochy wrócił do pierwotnego stanu tj. od 16.01 do 14.08.
Zamieszczamy również pismo Ministra Środowiska

[05-01-2017] Ptasia grypa - wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii

Zapraszmy do zapoznania się z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii nt. ptasej grypy
Wytyczne

[26-11-2016] Składki do Koła i do PZŁ

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej wysokość składki do PZŁ za rok 2017 wynosi:

normalna - 357 PLN, w tym ubezpieczenie 37 PLN

ulgowa - 197 PLN, w tym ubezpieczenie 37 PLN

 

Ponadto przypominamy, że wysokość składki do koła płatna jest z góry do 10 każdego miesiąca i wynosi:

normalna - 25 PLN

ulgowa - 12,5 PLN

[07-11-2016] Sposób pobierania próbek w celu sprawdzenia obecności włośnicy

Zapraszmy do zapoznania się z instrukcją pobierania próbek na obecnośc włośnia
Instrukcja

[31-08-2016] Składka za dzierżawienie obwodu 260

Zapraszamy do zapoznania się z pismem z ZO w Jeleniej Górze dotyczącej opłaty za dzierżawienie obwodu

[09-08-2016] Inwentaryzacja w Nadleśnictwie Szklarska Poręba

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Nadleśnictwa Szklarska Poręba dotyczącego inwentaryzacji

[09-08-2016] Nowe legitymacje

ZO PZŁ w Jeleniej Górze informuje, że w ślad za uchwałą NRŁ nr 5.2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w/s nowego wzoru legitymacji PZŁ oraz jej wymiany, rozpoczyna się, począwszy od 1 stycznia 2017 r. przyjmowanie wniosków na nowe legitymacje. Do skanu formualrza (w zał.) należy dołączyć plik graficzny JPEG kolorowy z przestrzenią barw RGB głębia kolorów 24 bity, rozdzielczość zdjęcia min. 420/525, zalecana 480x640 pikseli. Stosunek wys. do szer. 1,25:1,34, rozmiar nie większy niż 200 kB. W przypadku przekazania większej liczby skanów i grafiki w jednym mailu prosimy o dokładne opisanie plików. Przypominamy, że legitymacje z plikiem graficznym o marnej jakości (nierozpoznawalna twarz posiadacz) mogą być uznane za nieważne i że ich wymiana będzie na koszt posiadacza. ZO PZŁ w Jeleniej Górze przypomina także, iż obecne legitymacje "książeczkowe" tracą ważność 31 grudnia 2019

[09-08-2016] Porozumienie PGL LP - ZG PZŁ

ZO PZŁ w Jeleniej Góze na podstawie porozumienia z dnia 12 stycznia 2016 r. pomiędzy PGL Lasy Państwowe, a ZG PZŁ przypomina, że organy związku zostąły zobowiązane do ścisłej współpracy w sprawach dotyczących łowiectwa, a w szczególności:

  • opracowywanie wieloletnich łowieckich planów hodowlanych na lat 2017-2027
  • wznowienie umów na dzierżawę obwodów łowieckich oraz kategoryzacji tych obwodów
  • przeprowadzenie inwentaryzacji zwierzyny łownej
  • letniej obserwacji zwierzyny wychodzącej na otwarte przestrzenie na terenach dzierżawionych przez koła

Strony