Aktualności

[26-01-2021] Zmarł kol. Zygmunt Żuławnik

Z przykrością informujemy, że w dniu 23.01.2021 roku odszedł do Krainy Wiecznych Łowów kol. Zygmunt Żuławnik - wieloletni członek koła.

Składamy kondolencje na ręce rodziny kol. Zygmunta.

Pogrzeb odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 28.01.2021r. na cmentarzu w Chrząstawie Wielkiej.

 

Niech mu Knieja wiecznie szumi...

[12-12-2020] Posiedzenie Zarządu 09.12.2020

1. Omówienie wykonywania planu rocznego w kontekście pandemii.
2. Zatwierdzanie faktur u rachunków
3. Przyjęcie na staż Marka M.

[14-10-2020] Posiedzenie Zarządu 07.10.20

1. Podjęcie uchwały o przyjęciu na staż Andrzeja L.
2. Omówienie i zatwierdzenie treści zawiadomień o WZ.
3. Zatwierdzenie listy osób do zaproponowania WZ w celu odznaczenia łowieckiego

[18-09-2020] Skarbnik naszego Koła Łowczym Okręgowym

Informujemy, że w dniu 9 września 2020r. Skarbnik Zarządu Koła - kol. Piotr Skotnicki - został powołany na stanowisko Przewodniczącego Zarządu (Łowczego Okręgowego) we Wrocławiu.

Kol. Piotrowi życzymy wielu sukcesów w nowej funkcji.

[17-09-2020] Posiedzenie Zarządu 16.09.20

1. Omówienie zwołania WZ w kontekście rezygnacji Prezesa Zarządu
2. Powierzenie obowiązków Prezesa przez Viceprezesa
3. Powierzenie obowiązków skarbnika Podłowczemu z obw. 230
4. Odwieszono niewydawanie odstrzału indywidualnego z poprzedniego zarządu
5. Oznakowanie niekórych urządzeń: Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

[31-07-2020] Posiedzenie Zarządu 29.07.20

1. Omówienie obsługi i terminów polowań zbiorowych
2. Omówienie propozycji zbudowania zadaszenia na kwaterze.
3. Wstrzymanie odstrzału dla gościa na obw, 260.
4. Uchwała zobowiązująca myśliwych od 21.08.2020 do 15.10.2020 (rykowisko):

  • Na obwodzie 260 - od linii wysokiego napięcia w górę (las) zapisujemy się na rewiry. Poniżej linii wysokiego napięcia - na urządzenia
  • Na obwodach 229, 230 - na terenach leśnych zapisujemy się na urządzeniach. Na terenach polnych na dotychczasowych zasadach.

5. Nieuregulowanie należności za nieprzepracowane godziny do 31.07 będzie skutkować niewydaniem odstrzału na zwierzynę trofealną.
6. Zarezerwowanie kwoty w budżecie na dokaramianie zwierzyny w okresie rykowiska

[04-06-2020] Prezent dla dzieci ze szkoły w Czernicy

[18-04-2020] Kadencyjność organów PZŁ

17 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Artykuł 22 ustawy przedłuża kadencyjność organów PZŁ:

TREŚĆ ART.22.:

 W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:

„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.”

Treść ustawy

[17-04-2020] Pilnowanie pól przed szkodami

Zarząd koła zwraca się z prośbą do członków koła o aktywne uczestniczenie w dyżurach, mających na celu ochronę pól przed szkodami.
Liczymy, że ta współpraca będzie korzystna dla obu stron.

[03-04-2020] Informacja Zarządu Okręgowego

W załączeniu przesyłam wytyczne i zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików w ramach zwalczania ASF poprzez polowania i odstrzał sanitarny dzików, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Strony