Aktualności

[25-01-2017] Okres ochronny na lochy

Przypominamy, że okres ochronny na lochy wrócił do pierwotnego stanu tj. od 16.01 do 14.08.
Zamieszczamy również pismo Ministra Środowiska

[05-01-2017] Ptasia grypa - wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii

Zapraszmy do zapoznania się z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii nt. ptasej grypy
Wytyczne

[26-11-2016] Składki do Koła i do PZŁ

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej wysokość składki do PZŁ za rok 2017 wynosi:

normalna - 357 PLN, w tym ubezpieczenie 37 PLN

ulgowa - 197 PLN, w tym ubezpieczenie 37 PLN

 

Ponadto przypominamy, że wysokość składki do koła płatna jest z góry do 10 każdego miesiąca i wynosi:

normalna - 25 PLN

ulgowa - 12,5 PLN

[07-11-2016] Sposób pobierania próbek w celu sprawdzenia obecności włośnicy

Zapraszmy do zapoznania się z instrukcją pobierania próbek na obecnośc włośnia
Instrukcja

[31-08-2016] Składka za dzierżawienie obwodu 260

Zapraszamy do zapoznania się z pismem z ZO w Jeleniej Górze dotyczącej opłaty za dzierżawienie obwodu

[09-08-2016] Inwentaryzacja w Nadleśnictwie Szklarska Poręba

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Nadleśnictwa Szklarska Poręba dotyczącego inwentaryzacji

[09-08-2016] Nowe legitymacje

ZO PZŁ w Jeleniej Górze informuje, że w ślad za uchwałą NRŁ nr 5.2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w/s nowego wzoru legitymacji PZŁ oraz jej wymiany, rozpoczyna się, począwszy od 1 stycznia 2017 r. przyjmowanie wniosków na nowe legitymacje. Do skanu formualrza (w zał.) należy dołączyć plik graficzny JPEG kolorowy z przestrzenią barw RGB głębia kolorów 24 bity, rozdzielczość zdjęcia min. 420/525, zalecana 480x640 pikseli. Stosunek wys. do szer. 1,25:1,34, rozmiar nie większy niż 200 kB. W przypadku przekazania większej liczby skanów i grafiki w jednym mailu prosimy o dokładne opisanie plików. Przypominamy, że legitymacje z plikiem graficznym o marnej jakości (nierozpoznawalna twarz posiadacz) mogą być uznane za nieważne i że ich wymiana będzie na koszt posiadacza. ZO PZŁ w Jeleniej Górze przypomina także, iż obecne legitymacje "książeczkowe" tracą ważność 31 grudnia 2019

[09-08-2016] Porozumienie PGL LP - ZG PZŁ

ZO PZŁ w Jeleniej Góze na podstawie porozumienia z dnia 12 stycznia 2016 r. pomiędzy PGL Lasy Państwowe, a ZG PZŁ przypomina, że organy związku zostąły zobowiązane do ścisłej współpracy w sprawach dotyczących łowiectwa, a w szczególności:

  • opracowywanie wieloletnich łowieckich planów hodowlanych na lat 2017-2027
  • wznowienie umów na dzierżawę obwodów łowieckich oraz kategoryzacji tych obwodów
  • przeprowadzenie inwentaryzacji zwierzyny łownej
  • letniej obserwacji zwierzyny wychodzącej na otwarte przestrzenie na terenach dzierżawionych przez koła
[09-08-2016] Kurs na uprawnienia podstawowe - Jelenia Góra

Dla kandydatów, którzy do dnia 31 grudnia 2016 r. ukończa obowiązkowy, roczny staż kandydacki zostanie zorganizowany cykliczny - obowiązkowy kurs dla kandydatów do PZŁ. Zajęcia na kursie rozpoczną się o 9:00 8.10.br. w stanicy myśliwskiej Koła Łowieckiego "Jeleń" w Jeleniej Górze znajdującej się w miejscowości Chromiec(gm. Stara Kamienica, powiat Jelenia Góra). Następne zajęcia teoretyczne odbywać się będą również w stanicy w dniach 9 ,22, 23 października, 1, 20, 26, 27 listopada oraz 3 grudnia br. (początek zawsze o 9:00)
W ramach zajęć teoretycznych na kursie dla nowo wstępujących do PZŁ odbędzie się obowiązkowe dwudniowe - odpłatne szkolenie weterynaryjne (wstępnie planowane na 10,11 grudnia)

[09-08-2016] XXXIX Okręgowe Zawody w Jeleniej Górze

ZO PZŁ w Jeleniej Góze przypomina, że już 29.08.2016 na strzelnicy myśliwskiej w Mroczkowicach odbędą się XXXIX Zawody Okręgowe w Wieloboju Myśliwskim o puchar Łowczego Okręgowego. Zgodnie z "Zasadami Szkolenia Umiejętności Strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim" § 9 pkt. 3 "w Zawodach Okręgowych uczestniczą reprezentacje wszystkich kół łowieckich w Okręgu". Niestety do dnia dzisiejszego ZO otrzymał niewiele zgoszeń, dlatego prosimy kolegów o potraktowanie sprawy jako pilnej. Prosimy o zgłoszenie drużyn jak najszybciej, pisemnie albo telefonicznie do ZO PZŁ w Jeleniej Górze. Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko zawodnika, klasę strzelecką oraz nr legitymacji PZŁ. Koła łowieckie na zawodach okręgowych reprezentują członkowie macierzyści. Zgłoszenia przyjmuje kol. WIktor Marconi.

[09-08-2016] Kurs dla selekcjonerów - Jelenia Góra

ZO PZŁ w Jeleniej Górze informuje, że dla myśliwych, którzy ukończyli 3-letni staż łowiecki organizuje kurs dla selekcjonerów samców zwierzyny płowej w stanicy myśliwskiej Koła Łowieckiego "Jeleń" w Jeleniej Górze znajdującej się w miejscowości Chromiec (gm. Stara Kamienica, powiat Jelenia Góra). Kurs odbędzie się w następujących terminach 24, 25 września oraz 1,2 października br. (początek zawsze o 9:00). Terminy egzaminów zostaną podane podczas zajęć teoretycznych.

[06-08-2016] Aktualizacja danych osobowych

W związku z potrzebą weryfikacji, uzupełnienia i aktualizacji danych osobowych członków Koła wyszczególnionych w Karcie ewidencji myśliwego Zarząd KŁ „Knieja” we Wrocławiu uprzejmie prosi koleżanki i kolegów o wypełnienie załączonego egzemplarza Karty (pismem drukowanym) i odesłanie na adres Koła do dnia 01.11.2016r.

[06-08-2016] Otwarte posiedzenie Zarządu Koła oraz prace społeczne

Zarząd KŁ „Knieja” we Wrocławiu uprzejmie informuje swoich członków, że w dniu 26.08.2016 odbędzie się na Kwaterze Myśliwskiej w Grudzy otwarte posiedzenie Zarządu Koła dotyczące oceny zakresu zaawansowania prac przy zagospodarowaniu łowisk i poletek łowieckich, na które serdecznie zapraszamy Kolegów z obw. 260. Po zakończeniu zebrania przewidziana jest biesiada myśliwska z okazji rozpoczęcia sezonu polowań na jelenie byki.Prosimy o zabranie ze sobą wszelkich możliwych urządzeń do grillowania.

Uwaga: Myśliwi z terenu Wrocławia i okolic  proszeni są o zgłaszanie swojego udziału Kol. Łowczemu do dnia 24.08.2016

Jednocześnie informujemy, że w dniu 27.08.2016 (sobota) od godz.9.00 będzie organizowane rozstawianie ambon do polowania typu szwedzkiego na terenie gór obw.260 (teren miotu „Sołtysówka”-do dyskusji). Prosimy o przybycie, w miarę możliwości, samochodami terenowymi lub ciągnikami z przyczepami oraz zabranie ze sobą sprzętu do prac gospodarczych (siekiera, młotek, piła, szpadel itp.)

Obecność myśliwych z terenu obw.260 obowiązkowa natomiast myśliwi z terenu Wrocławia i okolic mile widziani!

[06-08-2016] Prace społeczne - rozstawianie ambon

Zarząd KŁ „Knieja” we Wrocławiu uprzejmie informuje swoich członków, że dnia 13.08.2016 (sobota) o godz. 8.00 będzie organizowane rozstawianie ambon do polowania typu szwedzkiego na terenie lasu Leśnictwa Chrząstawa Wlk. ZBIÓRKA Leśniczówka Chrząstawa

Obecność myśliwych z terenu Wrocławia i okolic obowiązkowa!

Jednocześnie prosi się o przybycie, w miarę możliwości, samochodami terenowymi z przyczepką oraz zabranie ze sobą sprzętu do prac gospodarczych (siekiera, młotek, piła, szpadel itp.)

W związku z tym, że planuje się na zakończenie prac zorganizowanie spotkania towarzyskiego z okazji rozpoczęcia sezonu polowań na ptactwo prosimy o potwierdzenie Kol. Łowczemu uczestnictwa do dnia 12.08.2016, godz. 12.00.

Strony