Aktualności

[17-04-2021] Kary za niewykonanie odstrzału sanitarnego

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem ZG PZŁ

[26-03-2021] Pismo odnośnie do rocznych planów łowieckich

Zapraszamy do zapoznaina się z pismami ZO PZŁ we Wrocławiu i RDLP w Warszawie:

Pismo 1 Pismo 2 Pismo 3 Pismo 4

Strony